İ Z B A Ş

MENÜ

İSG Politikası

Kuruluşumuzun kapsamı içeriğinde gerçekleştirdiği hizmetlerinde;

 • İş sağlığı ve güvenliği politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek kullanıcılarımızı, tüm toplum kesimlerini ve tedarikçilerimizi “ortağımız” kabul ederiz.
 • Serbest Bölge Kuruculuğu ve işleticiliği kapsamında yürütülen işlerden kaynaklanan İSG risklerinin belirler ve önlem alırız
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan Yasal şartları,  tehlikeleri ve riskleri tespit ederek İSG yönetim sistemi içinde tanımlamayı, uygulamayı, sürdürmeyi ve uygunluğunu periyodik olarak gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.
 • Gelişen teknolojiyi takip edip yeni iş sağlığı ve güvenliği ölçüt ve usulleri geliştirir, uygulanması için ilgili taraflar ve tüm çalışanlarımızla etkin bir bilgilendirme ve katılımcı bir yaklaşım sergileriz.
 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluklarını ileterek alınacak kararlara aktif katılımlarını sağlarız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı sürekli izleriz ve iyileştiririz.
 • Mevcut çalışma usullerini gözden geçirerek yeniler, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldırırız. Bu nedenle ana prensibimiz “ÖNCE İNSAN”dır.
 • Kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışanlarımızın sağlığının korunması için her türlü çabayı gösteririz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda oluşabilecek zararları en az düzeye indirecek tedbirleri alıp uygularız.
 • İSG Kurallarına üst düzeyde uyarak riskleri azaltıp, koruyucu ve önleyici tedbirler alarak sahamızda tüm çalışanlar ve ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlarız
 • İş sağlığı ve güvenliği politikamızı ilgili tüm tarafların bilgisine açarız.
 • Çevre politikamızı üçüncü tarafların bilgisine açarız.

İZBAŞ'ta Yatırım Yapmak İstiyorum

İZBAŞ'ın profesyonel ekibi size İzmir Serbest Bölgesinde yatırım yapmak için ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi vermeye hazırdır.

Formu doldurmak için tıklayınız

İZBAŞ İZMİR SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİ A. Ş. © 2022 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.