İ Z B A Ş

MENÜ

Başvuru Prosedürü

 • Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu T.C. Ticaret Bakanlığı web sitesinden temin edilerek doldurulur.
 • T.C. Merkez Bankası, Serbest Bölgeler Özel hesabına dilekçe ile 5.000$ başvuru ücreti yatırılır.
 • Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve ekleri, İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

KURULU ŞİRKET ADINA BAŞVURU

Doldurulmuş Başvuru Formu ve formun 1. sayfasında istenen belgeler (Şirket kuruluş ve son sermaye yapısının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, son üç yıllık kar/zarar bilanço cetvelleri, varsa son üç yılda Türkiye’ye getirilen döviz miktarını gösterir belgeler, Bölgeye getirilecek ve satılacak malların GTİP numaraları, üretici firmalar için üretim akış şeması ile birlikte şirketi tanıtıcı yazı) ile birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilir.

 T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nden başvurunun değerlendirilmesi sonucunda şirkete “uygunluk yazısı” gelir. Kurulu şirketinin merkezini İzmir Serbest Bölgesi’ne taşımak isteyen şirket ise, “uygunluk yazısını” takiben ana sözleşmesinde gerekli adres değişikliğini yapar.

YENİ ŞİRKET ADINA BAŞVURU

Doldurulan Başvuru Formu’nun ekine, şirketi ve bölgede yapacağı faaliyeti anlatan tanıtıcı yazı, üretici firmalar için üretim akış şeması, Bölgeye getirilecek ve satılacak malların GTİP numaraları 5.000$’lık Merkez Bankası dekontu, şirket ana sözleşme taslağı ve şirket ortaklarının imza beyannameleri konur. Tüm belgelerle, T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nden gelen “uygunluk yazısını” takiben, Menemen Ticaret Sicil Memurluğu’na şirketin tescili için başvuru yapılır.

 • Şirketin, Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte (veya yayınlanacağına dair verilen kupür ile) tekrar İZBAŞ’a gelmesinden sonra “Uygunluk yazısını” takiben 30 gün içinde Bölgede yer kiralanması ya da yer satın alınması işlemi yapılır.
 • Kira Sözleşmesi veya yer satın alındığına dair Noter onaylı tapu senedi, İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü’nün onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne Faaliyet Ruhsatının çıkarılması için gönderilir.
 • Ruhsatın düzenlenmesi ile birlikte, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması gereken muhasebe defterleri alınır ve noterden onaylatılır, Vergi dairesine bildirimde bulunulur. Maliye denetimli fatura bastırılır.
 • Serbest Bölge envanter defteri bastırılarak, İzmir Serbest Bölge Müdürlüğüne ve İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne onaylatır. Bu deftere Serbest Bölgeye gelen eşyalar ve Serbest Bölgeden çıkan eşyalar tarih sırasına göre kayıt edilir.
 • Şirket, personeli için İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak ‘Serbest Bölge Giriş Kartı’ alır.

Şirkete ait araçların Serbest Bölge’ye girebilmesi için İZBAŞ’tan alınan bir form doldurularak “Pasavan Pulu” alınır.

YURTDIŞINDAKİ GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE VEYA SERBEST BÖLGEDE ŞİRKET KURMASI

 • Yurtdışındaki tüzel kişiler:
  • Faaliyetin devam ettiğine dair belge
  • Bir önceki yılın Faaliyet Raporu (bir önceki yılın bilançosu ve faaliyet alanı dahil)
  • Yetkili olan kişinin yetkili olduğuna dair imzasının bulunduğu Konsolosluk onaylı belgeler
 • Yurtdışındaki gerçek kişiler: Pasaportun fotokopisi
 • Kurulacak şirketin anlaşma taslağı
 • Proforma faturalar, makinaların kullanım kılavuzları ve katalogları, ithal edilecek mallar veya ekipman ile FOB (ülkenin parası), FOB (ABD Doları), CIF (Türk Lirası), Gümrük vergileri ve bunlara dair ücretler
 • Hissedarların başvuru esnasında kontak kurulacak kişiye verdikleri vekâletname (vekâletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir)
 • Önemli olacağı düşünülen diğer evraklar.

İZBAŞ'ta Yatırım Yapmak İstiyorum

İZBAŞ'ın profesyonel ekibi size İzmir Serbest Bölgesinde yatırım yapmak için ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi vermeye hazırdır.

Formu doldurmak için tıklayınız

İZBAŞ İZMİR SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİ A. Ş. © 2022 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.