İ Z B A Ş

MENÜ

İZBAŞ | Vergi Avantajları - Tapusu Hemen Teslim Arsa/Bina

Tapusu Hemen Teslim Arsa/Bina

İZBAŞ | Vergi Avantajları - KDV Muafiyeti

KDV Muafiyeti

İZBAŞ | Vergi Avantajları - Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası

İZBAŞ | Vergi Avantajları - Damga Vergisi Muafiyeti

Damga Vergisi Muafiyeti

İZBAŞ | Vergi Avantajları - Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gümrük Vergisi Muafiyeti

İzbaş | Finansal ve Yatırım Avantajları | Vergi Avantajları

Vergi Avantajları

İzmir Serbest Bölgesinde üretim yapan firmalar Kurumlar Vergisinden muaftır.

Bir yıl içerisinde üretimlerinin %85’i ve üzerini aynı yıl içerisinde ihraç etmeleri durumda çalışanları Gelir Vergisinden muaftır.

Serbest Bölgeler, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği antlaşmasının bir parçası olarak sayıldığından İzmir Serbest Bölgesinde üretilen ürünler A.TR belgesi düzenlenmesi halinde AB üyesi ülkelere serbest olarak gönderilebilir.

Ayrıca Türkiye’de gümrük vergisine tabi olan Gümrük Birliği dışında yer alan ülkelerden gelen ürünlere de İzmir Serbest Bölgesine girişte herhangi bir gümrük vergisi uygulanmaz.

Bununla birlikte üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçildikten sonra A.TR belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği ülkelerine gönderilebilir.

Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkânı

Üretim yapacak yatırımcılar için tapusu hemen teslim edilmek üzere bina-arsa temin edilebilmektedir.

- Hazır işyeri kiralayan kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl,
- Hazır işyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı firmalar için 20 yıl,
- Kendi işyerini inşa eden yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl,
- Kendi işyerini inşa eden üretici-yatırımcı
- Kullanıcı firmalar için 45 yıl süreli faaliyet ruhsatı düzenlenmektedir. Ayrıca yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerine 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir.

Ticaret Kolaylığı

Serbest Bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer taraftan serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bölgelerde sarf malzemelerin en kısa sürede teminini sağlayabilmek amacıyla bedeli 5000 USD veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.

Kar Transferi İmkanı

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne tabi olmaksızın yurtdışına veya Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilmektedir.

Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi

Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir. Serbest bölgeler özel sektör şirketlerince işletilmektedir.

Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı

Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı

Serbest bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

Eşitlik Prensibi

Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de yararlandırılabilir.

Stratejik Avantaj

Serbest bölgelerimiz, AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.

Zaman Kısıtlaması Bulunmaması

Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

Gerçekçi Enflasyon Muhasebesi İmkanı

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılır.

Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkânı

Gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri ile üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı

Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir. Serbest bölgelerden yurt içine mal satışına, tüketim malları ve riskli mallar dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı

Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır.

Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı

Serbest bölgeler özellikle ihracata dönük üretim yapan firmalara, ara malı ve hammadde temininde, dünya fiyatları ve şartları ile kesintisiz tedarik imkânları sunmaktadır.

İzbaş | Finansal ve Yatırım Avantajları | Özel Ticaret – Endüstri Alanı

Özel Ticaret – Endüstri Alanı

İzmir Serbest Bölgesi, bir firmanın çeşitli ithalat-ihracat kısıtlamalarına maruz kalmaksızın dünya pazarında yoğun rekabete girebilmesine olanak sağlayan endüstriyel park ve transit yükleme noktasıdır.

İzbaş | Finansal ve Yatırım Avantajları | İZBAŞ'a Katıl Dünya Seni Tanısın

İZBAŞ'a Katıl Dünya Seni Tanısın

İZBAŞ tanıtım faaliyetleri yurtiçi ve yurtdışında yönetim tarafından yürütülmektedir. Bu tanıtım faaliyetlerinde genel olarak İZBAŞ ve serbest bölgenin anlatılmasının yanı sıra aynı zamanda bölgemiz içerisinde faaliyet gösteren firmalar da tanıtılmaktadır. Böylece firmaların yurtiçi ve yurtdışı tanıtım-pazarlama çalışmalarına artı değer oluşturmaktadır.

İzbaş | Finansal ve Yatırım Avantajları | Güçlü İstihdam Potansiyeli

Güçlü İstihdam Potansiyeli

Yabancı yatırımcılar için kalifiye işgücü büyük önem arz etmektedir. Türkiye’deki genç, yetenekli, iyi eğitimli ve üretken işgücü kaynağı Türkiye’yi Avrupa’daki en avantajlı ülke olarak ön plana çıkarmıştır. İZBAŞ’ta istihdam son 5 yılda % 114 artmıştır.

İZBAŞ'ta Yatırım Yapmak İstiyorum

İZBAŞ'ın profesyonel ekibi size İzmir Serbest Bölgesinde yatırım yapmak için ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi vermeye hazırdır.

Formu doldurmak için tıklayınız

İZBAŞ İZMİR SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİ A. Ş. © 2022 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.