İ Z B A Ş

MENÜ

Çevre Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BİLİNCİYLE HAREKET EDEREK, GELECEK NESİLLERE YAŞANILABİLİR BİR ÇEVRE BIRAKMAKTIR.

  • Çevre konusunda faaliyette bulunan ve çevre politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek tüm toplum kesimlerini, tedarikçilerimizi “ortağımız” kabul ederiz.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini (çevreye verdiğimiz geçici ve sürekli rahatsızlıklar, vb.) tespit eder, bunları en aza indirmek için yeni ölçütler, yöntemler geliştirir ve uygulanması için ilgili taraflar ile uygulama ve bilgi paylaşımında bulunuruz.
  • Çalışanlarımız ve ortaklarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak çevre bilincinin gelişmesini, çevrenin; İnsan, bitki varlığı(flora) ve hayvan varlığı (fauna) bazında korunmasını, enerji ve doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlarız.
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri alıp uygularız.
  • Tüm yasal mevzuatı, bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bu gerekliliklere uymayı, çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi ilke edinir, çevre yönetim performansımızı sürekli izler ve iyileştirmeye çalışırız.
  • Çevre ve toplum üzerindeki olumsuz çevre etkileri azaltır ve daha sağlıklı nesillerin, sağlıklıklı bir çevrede gelişmesine, kirlenmenin önlenmesine, atıkların ayrıştırılmasına ve bertarafına katkıda bulunuruz.
  • Çevre politikamızı üçüncü tarafların bilgisine açarız.

İZBAŞ'ta Yatırım Yapmak İstiyorum

İZBAŞ'ın profesyonel ekibi size İzmir Serbest Bölgesinde yatırım yapmak için ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi vermeye hazırdır.

Formu doldurmak için tıklayınız

İZBAŞ İZMİR SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİ A. Ş. © 2022 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.