Kurumsal Kimlik

GEREKSİNİM VE BEKLENTİLERİN KARŞILANDIĞI BİR ORTAMDA KURUMSAL GELİŞİM SAĞLAYARAK, YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILARIN VERİMLİ BİR ŞEKİLDE FAALİYET GÖSTERECEĞİ UYGUN ORTAMI HAZIRLAMAK, BÖLGEYE YATIRIMCI ÇEKMEK VE BÖLGENİN KALKINMASINA HİZMET ETMEKTİR.

VİZYON

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR SERBEST BÖLGE OLARAK GELİŞMEK

İLETİŞİM POLİTİKASI

TÜM PAYDAŞLARI VE KAMUOYU İLE ETKİN BİR İLETİŞİM KURARAK,  NİTELİKLİ BİR TANINIRLIK SAĞLAMAKTIR.

 

İLKELER

 • KAYNAKLARI ETKİN KULLANMAK
 • GELİŞİME AÇIK OLMAK
 • PAYDAŞ BEKLENTİLERİNE ÖNEM VERMEK
 • HİZMETTE KALİTEYİ GÖZETMEK
 • ETİK ANLAYIŞA SAHİP OLMAK
 • SOSYAL SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDE OLMAK
 • ÇEVREYE DUYARLI OLMAK
 • DEĞERLER
 • KATILIMCILIK - GÜVENİLİRLİK - EVRENSELLİK

KALİTE POLİTİKASI

Kuruluşumuzun faaliyet kapsamı Serbest bölge kurucu ve işleticiliği (Bölge kurucu ve işleticiliği “B.K.İ”, İşyeri kiralama ve Depoculuk) içeriğinde gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerinde;

İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi olarak Serbest Bölgeler Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde tüm çalışanları ile kullanıcılarımıza sağlıklı ve güvenli bir çevrede altyapı ile hizmetleri sağlarken;

 • Hizmetlerimizden faydalanacak ve politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek tüm toplum kesimlerini “ortağımız” kabul eder ve müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerimizin ana amacı olarak görürüz.
 • Ulusal/Uluslararası standartlara, kanuni ve teknik mevzuatlara uyarak bu ölçütleri esas alırız.
 • Gelişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, hizmetlerimizi geliştirerek uygulanması için paylaşımda bulunuruz.
 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılar, çalışan ve ortaklarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak top yekûn gelişmeye katkıda bulunuruz.
 • Faaliyetlerimizde her türlü milli ve insani değeri, iş etiğini ve ekonomik sürdürülebilirliği ön planda tutarız.
 • Faaliyet alanımızda marka olmayı ve böylece taraflarımızın güvenini kazanmayı amaçlarız.

Tüm faaliyetlerimizi ve uygulamalarımızı gözden geçirerek yeniler ve sürekli gelişmeyi sağlarızÇEVRE POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BİLİNCİYLE HAREKET EDEREK, GELECEK NESİLLERE YAŞANILABİLİR BİR ÇEVRE BIRAKMAKTIR.

 • Çevre konusunda faaliyette bulunan ve çevre politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek tüm toplum kesimlerini, tedarikçilerimizi “ortağımız” kabul ederiz.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini (çevreye verdiğimiz geçici ve sürekli rahatsızlıklar, vb.) tespit eder, bunları en aza indirmek için yeni ölçütler, yöntemler geliştirir ve uygulanması için ilgili taraflar ile uygulama ve bilgi paylaşımında bulunuruz.
 • Çalışanlarımız ve ortaklarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak çevre bilincinin gelişmesini, çevrenin; İnsan, bitki varlığı(flora) ve hayvan varlığı (fauna) bazında korunmasını, enerji ve doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlarız.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri alıp uygularız.
 • Tüm yasal mevzuatı, bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bu gerekliliklere uymayı, çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi ilke edinir, çevre yönetim performansımızı sürekli izler ve iyileştirmeye çalışırız.
 • Çevre ve toplum üzerindeki olumsuz çevre etkileri azaltır ve daha sağlıklı nesillerin, sağlıklıklı bir çevrede gelişmesine, kirlenmenin önlenmesine, atıkların ayrıştırılmasına ve bertarafına katkıda bulunuruz.
 • Çevre politikamızı üçüncü tarafların bilgisine açarız.

İSG POLİTİKASI

Kuruluşumuzun kapsamı içeriğinde gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerinde;

 • İş sağlığı ve güvenliği politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek kullanıcılarımızı, tüm toplum kesimlerini ve tedarikçilerimizi “ortağımız” kabul ederiz.
 • Serbest Bölge Kuruculuğu ve işleticiliği kapsamında yürütülen işlerden kaynaklanan İSG risklerinin belirler ve önlem alırız
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan Yasal şartları,  tehlikeleri ve riskleri tespit ederek İSG yönetim sistemi içinde tanımlamayı, uygulamayı, sürdürmeyi ve uygunluğunu periyodik olarak gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.
 • Gelişen teknolojiyi takip edip yeni iş sağlığı ve güvenliği ölçüt ve usulleri geliştirir, uygulanması için ilgili taraflar ve tüm çalışanlarımızla etkin bir bilgilendirme ve katılımcı bir yaklaşım sergileriz.
 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluklarını ileterek alınacak kararlara aktif katılımlarını sağlarız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı sürekli izleriz ve iyileştiririz.
 • Mevcut çalışma usullerini gözden geçirerek yeniler, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldırırız. Bu nedenle ana prensibimiz “ÖNCE İNSAN”dır.
 • Kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışanlarımızın sağlığının korunması için her türlü çabayı gösteririz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda oluşabilecek zararları en az düzeye indirecek tedbirleri alıp uygularız.
 • İSG Kurallarına üst düzeyde uyarak riskleri azaltıp, koruyucu ve önleyici tedbirler alarak sahamızda tüm çalışanlar ve ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlarız
 • İş sağlığı ve güvenliği politikamızı ilgili tüm tarafların bilgisine açarız.