YILLIK İŞLETME CETVELİ İÇİN SON TARİH 30 NİSAN 2018

T.C. İzmir Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden gelen yazıda,

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. Maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmalar tarafından, her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren 2017 yılı Yıllık İşletme Cetvelinin, Nisan 2018 ayı sonunu beklemeden, http://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresi “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlıklı bölümünden elektronik ortamda verilmesi gerektiği bildirilmektedir. Aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezasının uygulanacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca yukarıda belirtilen husus dışında, sanayici olup bugüne kadar Sanayi Sicil Belgesi almayan firmalar için;

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 nolu Kanun’un 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

 Kanunun 6. Maddesinde, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı ve geçici madde eklendiği bilgisi verilmektedir. Eklenen Geçici 3. Maddesinde belirtildiği gibi “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi sicile kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi belgesi alanlar hariç; bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9. Maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır” hükmünün getirildiğine yer verilmiştir.

 Yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre idari para cezasına maruz kalınmaması için, 2018 Nisan ayı sonuna kadar işletme cetvellerinin verilmesi ve Sanayi Sicil Sistemine kayıt yaptırmayıp Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar Sanayi Sicil Sistemine kayıt olmaları hususunu bilgilerinize sunarız.