Sanayici ve İhracatçılara BSMV Muafiyeti

İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları ile sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışlarında; banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı “sıfır”a indirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sanayi sicil belgesine haiz işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo muamelelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.

17 Haziran 2019 tarihli ve 30804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190617-1.pdf