İhracatçılara Yeşil Pasaport Müjdesi

Son üç yıllık ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre belirlenecek sayıda hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 23 Mart 2017 tarihli (2017/9962) Resmi Gazete’de yayımlandı. 

 "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı"na göre, son 3 yıl itibarıyla yıllık ortalama ihracatı,

  •  1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir,
  • 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki,
  • 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç,
  • 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört,
  • 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verilebilecek.  

Yukarıda belirtilen tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak, Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar Bakanlığın bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir. Bu sürecin sonunda yeşil pasaport başvuruları kabul edilmeye başlanacaktır.

Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.