Serbest Bölgeler Kanunu

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3218.pdf

 

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-1.htm