İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak ülkemizde de önemlerini artırmaktadırlar.

Ülkemizde temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla 1987 yılından bu yana Akdeniz kıyısında, Mersin, Antalya ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri, Ege Bölgesinde Ege (İzmir), Denizli ve İzmir Serbest Bölgeleri, Marmara Bölgesinde, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Endüstri ve Ticaret, İstanbul Trakya, Avrupa, Kocaeli, Tübitak-Mam Teknoloji ve Bursa Serbest Bölgeleri, Karadeniz kıyısında, Trabzon, Rize ve Samsun Serbest Bölgeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin ve Gaziantep Serbest Bölgeleri,  İç Anadolu Bölgesinde, Kayseri Serbest Bölgesi faaliyete geçmiştir.

Duyurular 

 

Serbest Bölge verilerinin daha sağlıklı oluşturulmasını ve serbest bölge işlemlerinin on-line olarak izlenebilmesini sağlayacak web tabanlı Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Projesi ile ilgili açıklamalar Bakanlık Web sayfasında  "E-İmza Uygulamaları"  altında yayımlanmıştır.

 

İzmir Serbest Bölge Müdürü : Mehmet SİVRİ                   

İzmir Serbest Bölge Müdür Yardımcısı : Ahmet TOPRAK

İzmir Serbest Bölge Müdür Yardımcısı : Emine YILDIZ

Panaz Mevkii Maltepe Köyü   Menemen/İZMİR

Telefon : +90 (232) 8426627  
Faks : +90 (232) 8426347 
E-Posta : izmirsbm@ticaret.gov.tr