İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Kuruluşu

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, 11.08.1997 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/9775 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Gümrük Müsteşarlığının  15.09.1997 tarih  ve 1997/666 sayılı Onayı ile  kuruluş çalışmalarına başlanılmış ve 05.03.1998 tarihinde faaliyete başlamış, 14.12.2001 tarihinde otomasyona geçmiştir.

 

Hizmet Binası

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, mülkiyeti İzmir Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. (İZBAŞ)’a ait olan binada hizmetlerini sürdürmektedir.

 

Sınıfı

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü A Sınıfı Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

 

Faaliyet Alanı

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Müsteşarlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen ithalat ve ihracat işlemleri ile diğer kurumlarca ithali ve ihracı Müdürlüğümüzce yapılması uygun görülen işlemler ve transit rejimi hükümlerini yerine getirmeye yetkili olup, bunun yanında;

■  Deri ihtisas gümrüğü olduğundan ayakkabı, işlenmiş deri, deri ürünleri, kimyevi maddeler, trafo, jeneratör, yün, balata v.b ithali;

■  Kimyevi maddeler, ham deri, trafo ve jeneratör yapımında kullanılan elektrik malzemesi, ayakkabı, tuz, ambalaj malzemesi, Deri makinesi, astarlık kumaş v.b. ihracı, yapılmaktadır.  

 

İletişim


İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürü : Mahmut ARAS          

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdür Yardımcısı : İlyas AYDOĞDU

T.C. Ticaret Bakanlığı

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Panaztepe Mevkii Maltepe Köyü Menemen

35660 İZMİR 

E-Posta : izmdsbgm@ticaret.gov.tr

Santral : +90 (232) 842 66 22

Faks : +90 (232) 842 66 23