Hizmetlerimiz

Arsa ve Bina Satışı

Üretim yapacak yatırımcılar için tapusu hemen teslim edilmek üzere  bina-arsa temin edilebilmektedir. Tapulu bina ve arsa temini İzmir Serbest Bölgesi’nin tercih edilmesinde önemli bir avantajdır.

Kiralama Seçenekleri

Yükleme ve boşaltma hizmetleri ile 200m²’den başlayarak Kapalı Alan veya Depo kiralama seçenekleri bulunmaktadır.

Yükleme ve Boşaltma

Bölgeye giren ve çıkan malların elleçleme ve istif işlemleri talep halinde İZBAŞ tarafından temin edilebilmektedir. Bölge içerisinde forklift ve portörlerle yükleme boşaltma işlemleri yapılabilmektedir.

Doğal Gaz ve Elektrik Hizmetleri

Bölgenin Elektrik ve Doğal Gaz alt yapısı tamamlanmıştır. Elektrik İşletmesinin İZBAŞ bünyesinde olması acil çözümler geliştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Atık Su Arıtma Tesisi

Deri ve kimya endüstrisi için 9000 m³ kapasiteli modern atık su arıtma tesisimize fabrikalardan bırakılan atıksular genel, sülfürlü ve kromlu atıksular olmak üzere 3 ayrı hattan gelmektedir. 4000 mg/l COD kirlilik derecesi olan atıksular 250 mg/l COD derecesinde arıtılarak deşarj edilmektedir.

Düzenli Depolama Sahası

Atıksu Arıtma Tesisi’nde oluşan arıtma çamurları ve deri endüstrisinden kaynaklanan proses atıkları Düzenli Depolama Sahasında bertaraf edilmektedir.

Solar Kurutma Tesisi

İZBAŞ Solar Çamur Kurutma Tesisi ile İzmir’de bertaraf konusunda en çok sorun yaşanan atık türleri arasında yer alan ve ağırlıklı olarak deri endüstrisinden kaynaklanan; atık çamurların bertaraf amaçlı kurutulması sağlanmaktadır. Solar kurutma tesisi tamamen çevreci ve sürdürülebilir bir çözüm olduğu için tercih sebebidir.

Atık Toplama

Bölge içerisindeki uygun özellikteki katı atıklar İZBAŞ tarafından toplanmaktadır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile profesyonel sağlık hizmetleri ve tecrübeli iş ve işçi güvenliği hizmetleri tedarik edilebilmektedir.

Yemek Servisi

Kullanıcı Firmalar için Personel Yemeği/Catering hizmeti İZBAŞ aracılığıyla temin edilmektedir.

İzmir Serbest Bölgesi içinde Kafeterya ile Camii bulunmakta ve Bilirkişi, Konferans Salonu Kiralama, Ekipman ve Eleman Kiralama, Nakliye ve Dağıtım, Veterinerlik hizmetleri de verilmektedir.